کانتینرهای چادری تاشو برای تریلر و کامیون

  • درباره کانتینرهای چادری متحرک

    همواره رانندگان ماشینهای باری با مشکل بارگیری برای بارهای خاص که نمی توان آنها را بصورت معمول بارگیری کرد روبرو هستند. از طرف دیگر پوشش راحت و سریع بار برای یک راننده  کامیون  بسیار مهم می باشد زیرا پوشاندن بار  کامیون  بصورت سنتی کاری بسیار ادامه...

  • مشخصات فنی کانتینرهای چادری

    1-      ریلهای سازه تماما از جنس آلومینیوم می باشد که باعث حرکت بسیار روان و راحت می شود.  2-      سازه جمع شوند از جنس آلومینیوم می باشد که باعث کاهش وزن کانتینر چادر می شود. 3-      سازه داری سیستم چادرجمع کن برای جلوگیری از گیر کردن پارچه ادامه...