درباره کانتینرهای چادری متحرک

همواره رانندگان ماشینهای باری با مشکل بارگیری برای بارهای خاص که نمی توان آنها را بصورت معمول بارگیری کرد روبرو هستند. از طرف دیگر پوشش راحت و سریع بار برای یک راننده  کامیون  بسیار مهم می باشد زیرا پوشاندن بار  کامیون  بصورت سنتی کاری بسیار وقتگیر و سخت می باشد. شرکت سایبان گستر داتیس با سالها تجربه در زمینه سازه های متحرک و سقفهای جمع شونده شروع به ساخت این گونه باربندهای تاشو نمود. با انجام تحقیقات فراون در مورد نحوه مکانیزم کار کرد این باربند و الگو گرفتن از طرحهای اروپایی و آمریکایی موفق به ساخت این نوع کانتینرهای تاشو و متحرک شد که در ادامه به توضیح ویژگیهای این نوع سازه پرداخت می شود.

کانتینر چادری کمرشکن

نوشتن دیدگاه