مشخصات فنی کانتینرهای چادری

۱-      ریلهای سازه تماما از جنس آلومینیوم می باشد که باعث حرکت بسیار روان و راحت می شود.

IMG_3562-c

 ۲-      سازه جمع شوند از جنس آلومینیوم می باشد که باعث کاهش وزن کانتینر چادر می شود.

ریل و سازه آلومینیومی کانتینر تاشو

۳-      سازه داری سیستم چادرجمع کن برای جلوگیری از گیر کردن پارچه در هنگام جمع شدن به موانع می باشد.

 ۴-      سیستم کشنده سازه به منظور صاف و محک ایسادن چادر در هنگام حرکت در جاده و جلوگیری از ورم کردن پارچه می شود.

۵-      درب سازه بصورت رول شونده می باشد که باعث سرعت عمل در جمع شدن آن می شود

 ۶-      قابلیت حرکت سازه به ابتدا و انتهای تریلر یا بار کامیون

سازه در حالت جمع در جلوی کفی

سازه در حالت جمع در انتهای کفی

۷-      قابلیت حرکت سازه جمع شده به خارج از روی تریلر با کمک ریلهای تاشو در انتهای تریلر.

سازه در حالت جمع بروی ریلهای کمکی

۸-      قابلیت جدا نمودن سازه چادری جمع شونده در موادری نیازی به آن نیست

۹-      بارگیر بسیار ساده در سازه های چادری متحرک

سازه در حالت جمع در وسط تریلر برای بارگیری

۱۰-      قابلیت استفاده در کارهای مختلف

 کانتینر چادری متحرک به همراه چرثقیل

کانتینر چادری بروی کامیونت

کانتینر چادری بروی کامیونت درحالت جمع

نوشتن دیدگاه